OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Dom pod Lipami Placówka Oświatowo-Wychowawcza w Radymnie zobowiązuje  się  zapewnić dostępność swojej strony  internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do bip.dompodlipami.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.01.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak specjalnych skrótów klawiszowych

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • załączniki, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Brak dostępności tłumacza języka migowego, również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Brak posiadania aplikacji mobilnej przez Dom pod Lipami Placówka Oświatowo-Wychowawcza w Radymnie.

Możliwość powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej – pisemnie lub na adres e-mail.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dom pod Lipami Placówka Oświatowo-Wychowawcza w Radymnie.

Adres:
ul. Mickiewicza 30, 37 – 550 Radymno

tel.: 16 621 77 60 

E-mail: 
sprawy ogólne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP: http://bip.dompodlipami.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna dla osób z niepełnosprawnością:

  • Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wejście do budynku znajduje się od strony parkingu.
  • Przed budynkiem znajduje się parking przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 28 marzec 2021 13:55 Mirosław Skibiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 marzec 2021 13:59 Mirosław Skibiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 marzec 2021 14:18 Mirosław Skibiński