Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Radymnie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną na terenie powiatu jarosławskiego. Jest to placówka typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 14 dzieci w wieku od 10 do 25 lat – pod warunkiem kontynuowania nauki. Jako jednostka budżetowa nadzorowana jest przez Starostę Jarosławskiego działającego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.  Placówką kieruje, powoływany przez Zarząd Powiatu,  dyrektor – Małgorzata Foryś.

 

Głównym zadaniem placówki jest:

zaspakajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych dzieci,

praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub poszukiwanie zastępczego środowiska rodzinnego, podtrzymywanie więzi z rodzicami,

troska o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i poznawczy dzieci,

przygotowanie do samodzielnego życia , uczenie zaradności życiowej, norm i zachowań życia społecznego i rodzinnego oraz aktywizowanie aspiracji życiowych,

uczenie organizowania wolnego czasu, uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci,

umacnianie samorządności wychowanków.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 31 styczeń 2021 09:46 Paweł Kalemba